Välkommen
Tjänster Kontakt

 utrymning.nu

Välkommen

Det här är startsidan för vår nya webbplats!

 

Webbtjänsten som vi börjar utveckla under www.utrymning.nu kommer inte att erbjuda framtagning av utrymningsplaner, produktion och underhåll av skyltning, osv. - det finns det många andra som redan gör, väl så förtjänstfullt.

 

Våra tjänster är inriktade på en högre nivå i förädlingen av organisationens förebyggande arbete och Risk management-hantering. Vi inriktar oss på utbildning och metodutveckling utifrån era särskilda förutsättningar och tar fram företags- och organisationsunika ETDM-koncept (Evacuation Training and Disaster Management) som kan ingå i "normala" utrymningsövningar men även t ex i ledningsspel.

ETDM är nära förknippat med BCP (Business Continuity Planning) vars mål är att göra organisationen så robust som möjligt mot störningar av olika slag..."business as usual", så långt det går... och det i sin tur går bra mycket bättre med insikt, planer, träning och medvetenhet om vilken nivå av beredskap som är lämplig för organisationen, givet dess förutsättningar.

 

Via vårt moderbolag Probeo HB och denna webbsajt kommer vi att erbjuda onlineutbildning för ledning och personal, en full uppsättning administrativa mallar och processhanteringsstöd för evakuerings- och annan forcerad utrymningsplanering, samt dygnet-runt datörstöd för såväl grundläggande som avan-cerad planering, initiering, genomförande, rapportering och utvärdering av det förebyggande arbetet och ETDM-processer.

 

samlingspunktqueue

 ©2012 Probeo HB. Alla rättigheter reserverade. Telefon: 070-513 61 40. E-post: info@utrymning.nu