Välkommen
Tjänster Kontakt

 utrymning.nu

Tjänster

Själva webbsajten inriktas mot administrativ hantering, interaktiv utbildning och processtöd för ETDM.
I konceptet ingår även konsultstöd till ledningsgrupper i formulering och framtagandet av strategiska dokument för säkerhets- och andra förebyggande åtgärder (även händelser som t ex rånförsök är en del i ETDM). Systemet kan, förutom att distribuera material, också följa individens utveckling och hur långt man kommit i sina förberedelser, vilka instruktionsfilmer som startats, dokument som öppnats, osv. Vidare kan exemplevis kallelser, information m m distribueras med automatik vid förutbestämda tider, via e-post eller SMS.

 

Ett typiskt uppdrag innefattar såväl konsulting som mera konkreta insatser, t ex träningpass/praktiska övningar med ledning och anställda, samt framtagande av utbildningsmaterial och interaktiva online-övningar som en del i förberedelserna till realtidsaktiviteter. Arbetsmaterialet skall också öka alla in-blandades medvetenhet om "situationer som kan uppkomma" och hur de kan hanteras lugnt, logiskt och lösningsmässigt.

 ©2012 Probeo HB. Alla rättigheter reserverade. Telefon: 070-513 61 40. E-post: info@utrymning.nu